ผู้เข้าชม :

1,209 คน

Indiana University- Purdue University Fort Wayne (IPFW) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ในรัฐ

- อยู่ห่างจากเมืองใหญ่อย่างชิคาโก้เพียง 3 ชั่วโมงโดยรถยนต์
- เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล
- ห้องเรียนขนาดเล็กทำให้นักเรียนจะได้รับความสนใจจาก Proessor อย่างใกล้ชิด
- นักเรียนเฉลี่ยประมาณ 19 คนต่อหนึ่งห้องเรียน
- มี Internship , Co-Operation Education
- นักเรียนสามารถทำงาน On campus employment

Awards and Honors
U.S. News & World REport recognized Indiana University - Purdue University Fort Wayne in the following categories:
  • Among "Best Undergraduate Business Programs"
  • Among "Best Undergraduate Engineering Programs (at school where Doctorate not offered)
  • Among "Regional Universities (Midwest)"
  • #129 Best Nursing School (Graduate School Rankings)
  • #149 Public Afairs (Graduate School Ranking)
หลักเกณฑ์การรับสมัคร
  • Minimum 2.50 GPA
  • TOEFL iBT 79+ / IELTS 6.5/ หากนักเรียนไม่มีผลสอบสามารถเรียนภาษากับสถาบัน ELS ซึ่งตั้งอยู่ On Campus ของมหาวิทยาลัย เมือจบ EAP Level 112 สามารถใช้ผลในการสมัครเรียนได้เลย
  • NO SAT Require
***มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผลเรียนดีเกรดเฉลี่ย GPA. 3.0 ขึ้นไปตั้งแต่ทุนเรียนฟรี 100% และ ทุน $11,000 ต่อปี***
รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องทุนการศึกษายื่นขอได้ที่เจ้าหน้าที่ ISC โทร 02-655-5606