สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,000 - $2,000 46,000
12 weeks $3,000 25% $3,000 69,000
24 weeks $6,000 - $6,000 138,000
36 weeks $9,000 - $9,000 207,000
หมายเหตุ :

อัอัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 23 บาท Promotion!!!สมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2021 และเริ่มเรียนภายในปี 2021

EC, Sydney, Australia

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

63 Oxford St, Darlinghurst NSW 2010 Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม