สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,640 25% $2,730 87,360
12 weeks $5,460 25% $4,095 131,040
24 weeks $10,200 25% $7,650 244,800
36 weeks $15,300 25% $11,475 367,200
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 32 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 25% ของราคาค่าเรียนปกติ เมื่อสมัครเรียน20 สัปดาห์ ฟรีอีก1 สัปดาห์ /สมัครเรียน30สัปดาห์ ฟรีอีก2 สัปดาห์ หมดเขต December 2020

Kaplan International English, Chicago

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

Kaplan International English Chicago 444 N. Michigan Avenue, Mezzanine Level Chicago, IL 60611

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม