สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $2,600 - $1,200 38,400
12 weeks $3,900 - $1,800 57,600
24 weeks $7,680 - $3,000 96,000
36 weeks $11,340 - $4,500 144,000
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน ถึง 31/12/2021

Talk English Schools, San Francisco

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

2800 Leavenworth Street ซานฟรานซิสโก 94133

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม