สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,080 - $2,240 56,000
12 Weeks $4,620 - $3,360 84,000
24 Weeks $8,640 - $6,480 162,000
36 Weeks $12,600 - $9,000 225,000
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 25 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน ประจำปี 2018

SEA, Sydney English Academy

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

19/74-78 The Corso, Manly NSW 2095, Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม