สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,520 30% $2,464 64,064
12 Weeks $5,040 30% $3,528 91,728
24 Weeks $9,600 30% $6,720 174,720
36 Weeks $14,040 30% $9,828 255,528
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% สมัครภายใน 31 ธ.ค. 2018

Stafford House International, Toronto, CA

ประเทศ :

แคนาดา

Stafford House St. Toronto, On, Canada

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม