สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,080 - $2,080 43,680
12 Weeks $3,120 - $3,120 65,520
24 Weeks $5,760 - $5,760 120,960
36 Weeks $8,640 - $8,640 181,440
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1AUD : 21 บาท/ Promotion ส่วนลดค่าเล่าเรียนสมัครวันนี้ ถึง 30 September 2020

Shafston International College

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

46 Thorn St, Kangaroo Point Brisbane QLD 4169 Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม