สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $4,080 $2,120 69,960
12 Weeks $6,120 $3,180 104,940
24 weeks $9,120 $6,120 201,960
36 Weeks $13,680 $9180 302,940
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 31 December 2021 นี้เท่านั้น

Language Studies International, New York

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

40 อธิการบดี Street, ชั้น 10, ห้อง 1000 New York NY 10006

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม