สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Week $1,320 - $1,320 42,240
12 Week $1,800 - $1,800 57,600
24 Week $3,240 - $3,240 103,680
36 Week $4,680 - $4,680 149,760
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท ราคาพิเศษสมัครภายในปี 2021

New York Language Center, Queens

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

Jackson Heights, Queens - 37-66 82nd street, 2nd FL, Jackson Heights, NY 11372

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม