EDENZ COLLEGE , NZ

 

#9เหตุผลทำไมต้องที่นี่
 

1. เรามีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลประจำที่โอ๊คแลนด์ เพื่อความปลอดภัย สะดวก ช่วยเหลือทั้งเรื่องโฮมสเตย์ ความเป็นอยู่ ซื้อบัตรรถเมล์ เปิดบัญชีธนาคาร ฯลฯ

2. โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านมหาลัย ล้อมรอบด้วย AUT / Auckland Uni / Messay Uni

3. ตึกเรียนเปิดอาคาร 6 ชั้น ของโรงเรียนเอง มีหอพักในตัว มีห้องสมุดที่มีหนังสือกว่า 6,000 เล่ม และ e-book มีโรงอาหารเต็มรูปแบบ

4. โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนมา 27 ปีแล้วคะ ประสบการณ์แน่นปึก

5. โรงเรียนที่เป็น Category 1 ทั้งเรื่องการดูแลนักเรียน การเรียนการสอน คุณภาพครู สถานที่ และอุปกรณ์การเรียน

6. ด้วยโรงเรียนมีหลายแผนก น้องๆ ไม่ต้องจุ้มปุ๊กเรียนแต่ภาษา เช่น นักเรียนจ่ายเงินไปเรียนภาษา 5 เดือน หากเรียนไป สองเดือนแล้วเบื่อ สามารถสอบเข้าเรียน TESOL เพื่อการสอน โดยใช้เงินที่จ่ายมาแล้วโอนไปได้เลย หรือ จะโอนไปเรียนวิชาด้านการตลาดสัก 1 ตัวก็ดูดี ได้ทรานสทริปก่อนกลับไทย

7. เป็นสถาบันสอนภษาที่นักเรียนมีโอกาสเจอชาวนิวซีแลนด์เรียนร่วมคะ เรามีทั้ง สอนภาษา สอนครู สอนภาคธุรกิจ สอนผลิตภาพยนต์ และสอนแอนนิเมชั่น ดังนั้นในตึกเรียนของเราจะมีนักเรียนชาวนิวซีแลนด์เรียนอยู่ด้วย ใช้โรงอาหารเดียวกัน ห้องสมุดเดียวกัน หอเดียวกัน

8. บางคนอาจจะเคยได้ยินว่า EDENZ คนไทยเยอะ แต่จริงๆ แล้วไม่เลยคะ นักเรียนส่วนใหญ่มาจาก ลาตินอเมริกา มีสัดส่วนถึง 45% ของนักเรียนทั้งโรงเรียน ที่มี 1,200 คน แบ่งเป็นแผนกภาษา 250-300 คน จากตารางนักเรียนล่าสุดที่ได้มาจากครู ในแต่ละห้อง เราจะมักเรียนไม่เกิน 15 คน นับดูเอาจากรายการของจริงเลย แต่ละห้องคนไทยมากที่สุดคือ 3 คนคะ บางห้องมีคนไทยแค่ 1 คนด้วยซ้ำคะ

9. สุดท้ายคือ การขอวีซ่าที่นิวซีแลนด์ ถ้ามีเจ้าหน้าที่โรงเรียนช่วยเขียนจดหมายนำเรื่องให้ วีซ่าจะเร็วและง่ายมากคะ เชื่อว่าโรงเรียนอื่นไม่มีใครให้บริการด้านนี้คะ แต่พี่สามารถเขียนจดหมายให้น้องๆ คะ เพื่อความสะดวกและสบายใจเรื่องวีซ่าของนักเรียนคะ