ผู้เข้าชม :

381 คน

ปิดแล้ว Summer Course in London
เดินทาง 24 มีนาคม - 13 เมษายน 2024
สำหรับน้องๆ อายุ 14 -17 ปี ที่ประเทศอังกฤษ
น้องๆ ที่สนใจจะไปเรียนซัมเมอร์ที่ประเทศอังกฤษพลาดไม่ได้เลยนะคะ น้องๆจะได้ทั้งเรียน เที่ยว และ พักกับครอบครัวชาวต่างชาติในประเทศอังกฤษ
โดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดินทางจากประเทศไทยไปจนถึงจบคอร์สเราจะมีเจ้าหน้าที่จากทางโรงเรียนเดินทางกับน้อง และดูแลจนจบหลักสูตร
สำหรับโปรแกรม 3 สัปดาห์
ราคาเพียง 2,435 ปอนด์หรือประมาณ 109,575 บาท
*อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ณ.วันชำระ*

ราคานี้รวม
  • ค่าใบสมัคร และค่าจัดหาที่พัก
  • ค่ารถรับส่งสนามบิน
  • ค่าเรียน Standard course 15 ชม ต่อสัปดาห์
  • ค่าที่พักแบบ London Homestays / และแบบ Malta Club Village แบบ 3 คนต่อ 1 ห้องนอน
  • ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน
  • กิจกรรมเสริมและ พาเที่ยวช่วงบ่าย ของวันจันทร์ - ศุกร์
  • กิจกรรมพาเที่ยงสถานที่ต่างๆเต็มวันในวัน เสาร์
  • เจ้าหน้าที่ดูแลจากทางโรงเรียนตลอดทริป
  • เจ้าหน้าที่ดูและจากสนามบิน (Bangkok – London )  
  • ค่า visa letter fee สำหรับออกเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า
 
พลาดไม่ได้แล้วนะคะ สำหรับที่น้องๆสนใจจะไปเรียนช่วงปิดเทอม แนะนำให้ทำเรื่องสมัครเรียนล่วงหน้าก่อน 3-4 เดือนนะคะ