สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
1 year £11,900 £11,900 642,600
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 54 บาท

The University of Northampton

ประเทศ :

อังกฤษ

Boughton Green Rd,Northampton,NN2 7AL,สหราชอาณาจักร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม