สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
2 semesters $19,660 $19,660 688,100
1 semester $11,305 $11,305 395,675
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท ** ราคาค่าเรียนของเทอม Jan 2016 และ May 2016 **

Marshall University, USA

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

1 John Marshall Dr,Huntington, WV 25755,สหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม