สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
12 weeks $3,516 $3,516 119,544
24 weeks $6,576 $6,576 223,584
36 weeks $9,324 $9,324 317,016
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 34 บาท สมัครภายใน 31 Dec 2023 เท่านั้น

ELS, San Francisco-Dominican University of California

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

ELS Language Centers at Dominican University of California 190 Palm Avenue Pennafort Hall San Rafael, CA 94901-8008 USA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม