สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks £2,016 - £2,016 88,704
12 weeks £2,880 - £2,880 126,720
24 weeks £5,376 - £5,376 236,544
36 weeks £8,064 - £8,064 354,816
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2024 นี้เท่านั้น

Language Studies International, Cambride

ประเทศ :

อังกฤษ

41 Tenison Road Cambridge CB1 2DG

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม