สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
Business, Law and Finance 2 Term £12,230 £12,230 538,120
Business, Law and Finance 3 Term £13,230 £13,230 582,120
Events, Tourism and Hospitality 2 Term £12,230 £12,230 538,120
Events, Tourism and Hospitality 3 Term £13,230 £13,230 582,120
หมายเหตุ :

Bournemouth University

ประเทศ :

อังกฤษ

Bournemouth University

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม