สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $4,440 20% $3,552 117,216
12 Weeks $6,300 20% $5,040 166,320
24 Weeks $11,160 20% $8,928 294,624
36 Weeks $16,740 20% $13,392 441,936
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 33 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 20% ของราคาค่าเรียนปกติ หมดเขต 30 June 2022

Kaplan International English, Santa Babara, USA

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

Kaplan International English, Santa Babara, USA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม