สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks £2,496 - £2,496 109,824
12 Weeks £3,552 - £3,552 156,288
24 Weeks £6,336 - £6,336 278,784
36 Weeks £9,504 - £9,504 418,176
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 44 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2024 นี้เท่านั้น

Language Studies International, Cambride

ประเทศ :

อังกฤษ

41 Tenison Road Cambridge CB1 2DG

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม