สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $1,960 - $1,960 45,080
12 weeks $2,940 - $2,940 67,620
24 weeks $5,880 - $5,880 135,240
36 weeks $8,820 - $8,820 202,860
48 weeks $11,760 - $11,760 270,480
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB โปรโมชั่นสมัครเรียนภายใน 30 เมษายน 2024 เท่านั้น

International House, Adelaide Australia

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

Level 2, 55 Grenfell Street Adelaide South Australia 5000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม