สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,360 - $2,360 54,280
12 weeks $3,540 - $3,540 81,420
24 weeks $7,080 - $7,080 162,840
36 weeks $10,620 - $10,620 244,260
48 weeks $14,160 - $14,160 325,680
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB ราคาโปรโมชั่นยื่นใบสมัครก่อน 31 Mar 2024 เท่านั้น

Browns English Language School , Melbourne

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม