หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive English for Business
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $4,720 20% $3,776 124,608
  12 weeks $6,600 20% $5,280 174,240
  24 weeks $11,520 20% $9,216 304,128
  36 weeks $17,280 20% $13,824 456,192
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 33 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 20% หมดเขต 30 June 2022

 • Semi-Intensive English, Kaplan NY
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $4,560 25% $3,420 116,280
  12 weeks $6,480 25% $4,860 165,240
  24 weeks $11,520 25% $8,640 293,760
  36 weeks $17,280 25% $12,960 440,640
  หมายเหตุ :

  คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 34 บาท โปรโมชั่นส่วนลด 25% ค่าเล่าเรียน สมัครภายใน 1 Nov 2023 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
5 Columbus Circle, 4th Floor NY 10019 New York US – United States