หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive English Program 20 hrs/weeks, NYLC Manhattan
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $1,600 - $1,600 54,400
  12 weeks $2,100 - $2,100 71,400
  24 weeks $3,960 - $3,960 134,640
  36 weeks $5,940 - $5,940 201,960
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 34 บาท สมัครภายใน Dec 2023 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2710 Broadway (2nd Floor) New York, New York 10025