หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Full Time Intensive 28 lessons
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,400 - $2,400 84,000
  12 weeks $3,420 - $3,420 119,700
  24 weeks $6,048 - $6,048 211,680
  32 weeks $9,072 - $9,072 317,520
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลดค่าใบสมัคร และ Material fee เมื่อสมัครภายในเดือน มิถุนายน 2016และเริ่มเรียนภายในมีนาคม 2560 เท่านั้น

 • Full time Plus, 22 Lessons/ weeks
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $3,160 - $2,160 75,600
  12 weeks $4,320 - $2,976 104,160
  24 weeks $8,640 - $5,544 194,040
  36 weeks $11,880 - $8,316 291,060
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท โปรโมชั่น ฟรีค่าใบสมัคร ฟรีMaterial fee และฟรีค่าส่งเอกสารด่วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
One Embarcadero Center, Lobby 1, San Francisco, CA 94111 United States