หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English Course (20 ชม / สัปดาห์) Morning Class , NZLC Auckland Campus
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,200 - $3,200 70,400
  12 Weeks $4,440 - $4,440 97,680
  24 Weeks $8,520 - $8,520 187,440
  36 Weeks $12,240 - $12,240 269,280
  48 Weeks $16,320 - $16,320 359,040
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 NZD = 22 โปรโมชั่นส่วนลดปี 2024

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Level 2, 104 Customs St W, Auckland, 1010 นิวซีแลนด์