หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Intensive English Program
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  7 weeks $2,850 - $2,850 99,750
  14 weeks $5,700 - $5,700 199,500
  หมายเหตุ :

 • Pre-Master Program
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  1 semester (4 months) $9,000 - $9,000 315,000
  2 semester (8 months) $18,000 - $18,000 630,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยนคำนวณที่ USD 1 = 35 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
USC International Academy University of Southern California Davidson Conference Center (DCC) 3415 South Figueroa Street Los Angeles, California 90089-0871