หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Oxford International English School, Oxford - Full Day Super-Intensive40 (9.00-4.30)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £2,920 20% £2,336 105,720
  12 Weeks £3,948 20% £3,168 142,560
  24 Weeks £7,056 20% £5,664 254,880
  36 Weeks £10,584 20% £8,496 382,320
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% ฟรีค่าใบสมัคร เมื่อภายในปี 2022

 • Oxford International English School, Oxford - GE Afternoon 20 (1.00-4.30)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks £1,280 20% £1,024 46,080
  12 Weeks £1,920 20% £1,536 69,120
  24 Weeks £3,840 20% £3,072 138,240
  36 Weeks £5,760 20% £4,608 207,360
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% เมืิ่อสมัครภายในปี 2022

 • General English (Intensive 30)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £2,424 20% £1,944 87,480
  12 weeks £3,264 20% £2,616 117,720
  24 weeks £5,568 20% £4,464 200,880
  36 weeks £8,352 20% £6,696 301,320
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% ฟรีค่าใบสมัคร เมื่อภายในปี 2022

 • General English (Morning 20) 9.00 - 12.15
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks £1,912 20% £1,536 69,120
  12 weeks £2,568 20% £2,064 92,880
  24 weeks £4,536 20% £3,648 164,160
  36 weeks £5,472 20% £5,472 246,240
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% ภายใน ปี2022

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
36-37 Pembroke Street Oxford, OX1 1BP