หลักสูตรที่เปิดสอน

 • English Language Course , Browns English Language School, Brisbane
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,560 - $2,560 58,880
  12 weeks $3,840 - $3,840 88,320
  24 weeks $7,560 - $7,560 173,880
  36 weeks $11,340 - $11,340 260,820
  48 weeks $15,120 - $15,120 347,760
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียนยื่นใบสมัครภายใน 31 Mar 2024 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
102 Adelaide Street, Brisbane T: (+61 7) 3221 7871