หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English Course / IELTS Preparation Course , CCEL Christchurch
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  12 weeks (10 free 2) $4,400 - $4,400 96,800
  18 weeks (15 free 3) $6,225 - $6,225 136,950
  24 weeks (20 free 4) $8,300 - $8,300 182,600
  36 weeks (30 free 6) $12,450 - $12,450 273,900
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 NZD = 22 THB โปรโมชั่นแถมฟรีวีค เริ่มเรียนได้ไม่เกิน 30 July 2024 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
University of Canterbury Campus Solway Avenue, Ilam, Christchurch PO Box 31212, Christchurch 8444, New Zealand