หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English Course
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $3,200 25% $2,400 76,800
  12 weeks $4,560 25% $3,420 109,440
  24 weeks $8,640 25% $6,480 207,360
  36 weeks $12,240 25% $9,180 293,760
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลด 25% สมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2019 และเริ่มเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2019 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
28000 Marguerite Parkway, Village 23-2, Mission Viejo, CA 92692 สหรัฐอเมริกา