หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Eurocentres, San Diego - Super Intensive (30Lessons/week)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $3,456 30% $2,419.20 79,833.60
  12 Weeks $5,136 30% $3,595.20 118,641.60
  24 Weeks $9,864 30% $6,904.80 227,858.40
  36 Weeks $14,508 30% $10,155.60 335,134.80
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 30 % และฟรีค่าใบสมัคร หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม 2018

 • Eurocentres, San Diego - 20 Basic Course
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,448 30% $1,713.60 56,548.80
  12 Weeks $3,564 30% $2,494.80 82,328.40
  24 Weeks $6,792 30% $4,754.40 156,895.20
  36 Weeks $9,792 30% $6,854.40 226,195.20
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 30 % และฟรีค่าใบสมัคร หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม 2018

 • Specialized Intensive (25Lessons/week)
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,976 30% $2,083.20 68,745.60
  12 weeks $4,332 30% $3,032.40 100,069.20
  24 weeks $8,304 30% $5,812.80 191,822.40
  36 weeks $12,240 30% $8,568 282,744
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียน 30 % และฟรีค่าใบสมัคร หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม 2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
415 บรอดเวย์ ซานดิเอโก, CA 92101