หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Standard Course 15 hrs/weeks
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks (7 ฟรี 1) €1,540 - €1,540 56,980
  12 Weeks (10 ฟรี 2) € 2,000 - € 2,000 74,000
  24 Weeks (20 ฟรี 4) € 4,000 - € 4,000 148,000
  36 Weeks (30 ฟรี 6) € 6,000 - € 6,000 222,000
  48 Weeks (40 ฟรี 8) € 8,000 - € 8,000 296,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน ยูโร 1 = 37 บาท **โปรโมชั่นค่าเรียนสมัครภายใน ธันวาคม 2023

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Alamein Road, Pembroke PBK 1776, Malta (8,772.22 km) Malta 6, Alamein Road, Pembroke PBK 1776, Malta