หลักสูตรที่เปิดสอน

 • International House, Semi-Intensive, Bondi
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,960 - $1,960 45,080
  12 Weeks $2,940 - $2,940 67,620
  24 Weeks $5,880 - $5,880 135,240
  36 Weeks $8,820 - $8,820 202,860
  48 weeks $11,760 - $11,760 270,480
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 23 บาท โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 30 เมษายน 2024 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Floor 1, 237 Oxford Street, Bondi Junction,NSW 2022 Australia