หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Full Time English Course, Worldwide School of English ,Auckland
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,880 - $2,880 63,360
  12 weeks $4,200 $4,200 92,400
  24 weeks $8,160 $8,160 179,520
  36 weeks $11,880 - $11,880 216,360
  48 weeks 15,840 - 15,840 348,480
  หมายเหตุ :

  คำนวนอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 = 22 บาท โปรโมชั่น ส่วนลดค่าเล่าเรียน และ Free Barista or Bartender คอร์ส + 20% ส่วนลดหลักสุตรวิชาชีพกับ Crown Institute เมื่อสมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป สมัครภายใน 30 Jun 2024 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
80 Anzac Avenue, Auckland CBD, Auckland 1010 นิวซีแลนด์