หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Certificate and Diploma in Commercial Cookery & Hospitality Management Course
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  Certificate IV in Kitchen Management (84weeks) 10 Term $16,600 - $16,600 368,000
  Diploma of Hospitality Management (26weeks) 3 Term $4,500 - $4,500 103,500
  Total Package 110 weeks / 13 Term $20,500 - $20,500 471,500
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB โปรโมชั่นสมัครภายใน 3 Mar 2024 เท่านั้น (ค่าเล่าเรียนแบ่งชำระเป็นเทอมได้) มีค่า Material Fee ตลอดหลักสูตร $1,400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
13 Beechboro Road South, Bayswater WA 6053