หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Semi-Intensive course 15 hrs/week
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  Package 4 week $2,020 $2,020 68,680
  Package 12 weeks $3,215 - $3,215 109,310
  Package 28 weeks (ได้วีซ่า 1 ปี) $6,010 - $6,010 204,340
  Package 36 weeks $7,045 - $7,045 239,530
  Package 48 weeks $8,755 - $8,755 297,670
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 34 THB โปรโมชั่นสมัครเรียนและชำระค่าเล่าเรียนภายใน 30 Dec 2023 เท่านั้น ราคาเป็นราคาแพคเกจ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
15th, 34th, 36th Floors BB1 Mazaya Business Avenue, JLT, Dubai, United Arab Emirates