หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Semi Intensive Course , 20 ชม/สัปดาห์ , International House, Byron Bay, Australia
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $1,960 - $1,960 45,080
  12 Weeks $2,940 - $2,940 67,620
  24 Weeks $5,880 - $5,880 135,240
  36 Weeks $8,820 - $8,820 202,860
  48 Weeks $11,760 - $11,760 270,480
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB โปรโมชั่นยื่นใบสมัครภายใน 30 เมษายน 2024 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1 Carlyle Street, Byron Bay, NSW 2481