หลักสูตรที่เปิดสอน

 • English Course 20 ชม / สัปดาห์ (Monday to Thursday 8:45am - 2:30pm) SBTA & SELA Brisbane Campus
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 weeks $2,000 - $2,000 46,000
  12 weeks $3,000 - $3,000 69,000
  24 weeks $6,000 - $6,000 138,000
  36 weeks $9,000 - $9,000 207,000
  48 weeks $12,000 - $12,000 276,000
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นยื่นใบสมัครก่อน 31 มีนาคม 2024 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Levels 11 & 12 ,333 Adelaide St Brisbane, QLD 4000