หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Full-time Morning (24 lessons/weeks) , ILSC Perth
  ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
  8 Weeks $2,320 - $2,320 53,360
  12 Weeks $3,480 - $3,480 80,040
  24 Weeks $6,960 - $6,960 160,080
  36 Weeks $10,440 - $10,440 240,120
  48 Weeks $13,920 - $13,920 320,160
  หมายเหตุ :

  อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD =23 บาท โปรโมชั่นสมัครภายใน 31 Mar 2024 นี้เท่านั้น (ลงเรียน 7 เดือนขึ้นไป สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ 50%)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
150 St. Georges Terrace, Perth, Western Australia, 6000, Australia