ผู้เข้าชม :

2,029 คน

โครงการทุนการศึกษาสำหรับปริญญาตรี – โท ปีการศึกษา 2016 – 2017
The University of Northampton, UK
 
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี และโท
ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังประจำเมือง Northampton ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยจัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี และ โท
 
คุณสมบัติของทุนการศึกษา
ศึกษาต่อปริญญาตรี : เป็นผู้เรียนดี จบการศึกษาระดับมัธยมปลายเกรดเฉลี่ย GPA 3.00 ขึ้นไป
ศึกษาต่อปริญญาโท: เป็นผู้เรียนดี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ย GPA 3.00 ขึ้นไป
 
ทางมหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาจำนวน 2,000 ปอนด์ ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าตลอดหลักสูตร สามารถสมัครเรียนได้ทุกคณะ ตรวจสอบรายชื่อคณะได้จากเจ้าหน้าที่ Inter study 02-6555606
อัตราค่าเรียนเต็ม
ระดับชั้นปริญญาตรี ค่าเรียน 10,900 (ปอนด์ต่อปี) พร้อมทุนการศึกษา
ระดับชั้นปริญญาโท ค่าเรียน 11.900 (ปอนด์ต่อหลักสูตร) พร้อมทุนการศึกษา
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
  • สำเนาพาร์สปอร์ต
  • Transcript ผลการเรียนล่าสุด
  • เรียงควมแสดงความประสงค์ทางการเรียน (Statement of Purpose)
  • จดหมายแนะนำจากอาจารย์ หรือ หัวหน้างาน (Recommendation Letter)
  • ผลคะแนนภาษา IELTS หรือ ผลคะแนนข้อสอบตรงจากมหาวิทยาลัย Northampton