เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

เกี่ยวกับเรา

Inter Study Consultant ก่อตั้งโดยทีมงานคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ตรงในการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยทีมงานของ ISC. ได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่่อแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการที่จะพัฒนาความรู้และฝึกฝนในด้านภาษาอังกฤษ และมีความต้องการที่จะเปิดโลกทัศน์ของตนเอง

ISC.เราให้ความสำคัญมากที่สุดสำหรับมาตรฐานการให้บริการและการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ เรามีข้อมูลหลักสูตรที่เป็นปัจจุบันและแม่นยำในทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็น ระดับมัธยมศึกษา ระดับวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างๆ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และหลักสูตรภาษาอังกฤษรวมถึงการให้คำปรึษาในขั้นตอนของการทำวีซ่าของแต่ละประเทศอย่างละเอียด

ISC.เราให้คำปรึกษากับทุกๆคนด้วยความดูแลเอาใจใส่ในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มสมัครจนถึงวันที่สำเร็จการศึกษา