ผู้เข้าชม :

2,887 คน

หลักสูตร University Transfer Pathways 
Programs and Courses 
  • Art, Design, Communication and Foreigh Languages
  • Business
  • Education
  • Hospitality
  • Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) 
  • Social Sciences and International Relations
  • Nursing
  • Pre-medical, Pre-dental and pre-law 
นักเรียนที่เรียนจบ 2 ปีกับ Highline College สามารถ Transfer เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกา อีก 2 ปีเพื่อจบหลักสูตรปริญญาตรี 

Highline graduates have been admitted to many great universties, including  
American University
Arizona State University 
Boston University 
Eastern Washington University
Columbia University 
Cornel University
Johns Hopkins University 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
Ohio State University 
Princeton University
Purdue University
University of California- Los Angeles 
University of California- San Diego
University of California- Santa Barbara 
University of Michigan
University of Southern California 
University of Washington- Seattle 

ข้อมูลทางการเงิน 
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ของสถาบันโดยประมาณ $9,600 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ $8,400 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด - 1 ปีการศึกษา $18,000  

วันเริ่มต้นและสิ้นสุดการรับสมัครเข้าศึกษา 
ฤดูหนาวปี 2016  สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 20 พฤจิกายน - เริ่มต้นการเรียนการสอนในวันที่ 11 มกราคม 
ฤดูใบไม้ผลิปี 2016  สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - เริ่มต้นการเรียนการสอนในวันที่ 4 เมษายน 
ฤดูร้อนปี 2016  สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 13 พฤษภาคม - เริ่มต้นการเรียนการสอนในวันที่ 27 มิถุนายน
ฤดูใบไม้ร่วงปี 2016  สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 5 สิงหาคม - เริ่มต้นการเรียนการสอนในวันที่ 26 กันยายน