ผู้เข้าชม :

3,508 คน

นักเรียนที่สนใจเรียนหลักสูตร Associate and Certificate Programs (1st and 2nd Year) หากไม่มีผลภาษาอังกฤษสามารถที่จะเรียนภาษากับทาง Kaplan หรือ ELS และสามารถใช้ผลภาษาอังกฤษตามระดับที่วิทยาลัยกำหนดเพื่อใช้ยื่นเข้าเรียนแทนผลภาษาได้ โดยไม่ต้องสอบไอเอ้ล หรือ โทเฟิล 

หลักสูตร University Transfer Pathways 
Programs and Courses 
  • Art, Design, Communication and Foreigh Languages
  • Business
  • Education
  • Hospitality
  • Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) 
  • Social Sciences and International Relations
  • Nursing
  • Pre-medical, Pre-dental and pre-law 
นักเรียนที่เรียนจบ 2 ปีกับ Highline College สามารถ Transfer เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกา อีก 2 ปีเพื่อจบหลักสูตรปริญญาตรี 

Highline graduates have been admitted to many great universties, including  
American University
Arizona State University 
Boston University 
Eastern Washington University
Columbia University 
Cornel University
Johns Hopkins University 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
Ohio State University 
Princeton University
Purdue University
University of California- Los Angeles 
University of California- San Diego
University of California- Santa Barbara 
University of Michigan
University of Southern California 
University of Washington- Seattle 

ข้อมูลทางการเงิน 
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ของสถาบันโดยประมาณ $11,860 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ $10,500
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด - 1 ปีการศึกษา $22,360