ผู้เข้าชม :

1,860 คน

Talk English School in San Francisco  
  Special Promotion สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนภาษาอังกฤษกับ Talk English School
 • Intensive English (22 lessons per week) : 30% discount จากราคาปกติในใบราคา 2018 ต่อโปรโมชั่นไปอีกหนึ่งไตรมาส สำหรับนักเรียนที่ส่งใบสมัครระหว่าง 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2561 และสามารถเริ่มเรียนได้ตลอดทั้งปี 2561) ราคาต่ำสุดคือ $235 ต่อสัปดาห์
Intensive English ราคาต่อสัปดาห์
ราคาปกติ 30% Discount price
1 - 4 weeks $380 $266
 5 - 15 weeks $350 $245
16 - 31 weeks $340 $238
32 - 52 weeks $335 $235
 
 
 
พิเศษ!!!!  ฉลองเปิดที่ตั้งใหม่ TALK San Francisco!!!
 • เฉพาะ Intensive English เท่านั้น สมัครเรียนที่ TALK San Francisco, TALK Boston และ TALK Miami Beach โดยใบสมัครที่ส่งระหว่าง 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2561 และเริ่มเรียนก่อน 31 ธันวาคม 2561
 1. ยกเว้นค่าสมัครเรียน $150 กรณีที่วีซ่าผ่านและชำระค่าเรียน – ตามเงื่อนไขขั้นตอนดังนี้
  1. ต้องชำระค่าสมัคร $150 (และค่าส่งเอกสาร $75 -กรณีต้องการ I-20 สำหรับ F-1) พร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบ
  2. สามารถหักค่าสมัคร $150 ออกจากค่าเล่าเรียนที่ต้องจ่ายได้ เมื่อวีซ่าผ่านและชำระค่าเล่าเรียน
  3. หากวีซ่าไม่ผ่านหรือมีการยกเลิก ทางโรงเรียนจะไม่คืนค่าสมัคร $150
 • General English (16 or 18 lesson per week) : ไม่ยกเว้นค่าสมัคร $150 สำหรับ General English ในทุกกรณี
-          Atlanta, Boston $*
-          Fort Lauderdale $35*
-          Miami, Miami Beach San Francisco $35*
Application process : ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
1.      ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อย
2.      ค่าสมัคร $150 (non-refundable) และค่าส่ง courier I-20 $75 (non-refundable และกรณีที่สมัครเป็นวีซ่าF1) 
3.      สำเนา passport
4.      Bank letter และ sponsor letter (กรณีมีผู้สนับสนุนทางการเงิน) 
5.      Homestay Questionnaire (กรณีต้องการให้ทางโรงเรียนช่วยหาที่พัก)
 • ค่าเรียนไม่แพง
 • คนไทยน้อย
 • มี 7 สาขาในอเมริกาให้เลือก
 • อยู่ในตัวเมือง ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-655 5606 หรือ 
Line: @Interstudy