สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,960 20% $3,168 104,544
12 weeks $5,640 20% $4,512 148,896
24 weeks $10,440 20% $8,552 275,616
36 weeks $15,660 20% $12,528 413,424
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 20% ของราคาค่าเรียนปกติ เมื่อสมัครเรียนภายใน30 June 2022

Kaplan International English, Soho

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

Kaplan International English New York SoHo 623 Broadway New York, NY 10012

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม