สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $1,520 - $1,520 48,640
12 weeks $1,980 - $1,980 63,360
24 weeks $3,720 - $3,720 119,040
36 weeks $5,040 - $5,040 161,280
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท ราคาพิเศษสมัครภายในปี 2021

New York Language Center, Midtown

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

226 W. 37th Street, 10 & 11th Floors (between 7th & 8th Aves.) New York, NY 10018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม