สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,800 25% $2,489.60 91,187.20
12 weeks $5,700 25% $4,274.40 136,780.80
24 weeks $10,920 25% $8,188.80 196,531.20
36 weeks $16,380 25% $12,283.20 393,062.40
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 32 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 25% ของราคาค่าเรียนปกติ เมื่อสมัครเรียน20 สัปดาห์ ฟรีอีก1 สัปดาห์ /สมัครเรียน30สัปดาห์ ฟรีอีก2 สัปดาห์ หมดเขต December 2020

Kaplan International English, San Francisco

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

149 New Montgomery St, San Francisco, CA 94105 สหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม