สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,464 30% $2,424.80 80,018.40
12 weeks $4,980 30% $3,486 115,038
24 weeks $7,296 300% $5,107.20 168,537.60
36 weeks $10,692 30% $7,484.40 246,985.20
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD1 = 33 บาท **โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% หมดเขตสมัครเรียนภายใน 30 June 2020

St Giles International, New York

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

330 5th Avenue New York NY 10001

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม