สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,200 25% $2,400 76,800
12 weeks $4,560 25% $3,420 109,440
24 weeks $8,640 25% $6,480 207,360
36 weeks $12,240 25% $9,180 293,760
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลด 25% สมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2019 และเริ่มเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2019 เท่านั้น

FLS international Institute, Orange Country

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

28000 Marguerite Parkway, Village 23-2, Mission Viejo, CA 92692 สหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม