สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
4 weeks $2,000 - $2,000 64,000
12 weeks $2,700 - $2,700 89,400
24 weeks $4,800 - $4,800 153,600
36 weeks $6,600 - $6,600 211,200
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32บาท สมัครภายใน 31 ธันวาคม 2019 นี้เท่านั้น

Columbia West College

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

3435 Wilshire Blvd., Suite 1700 Los Angeles, CA 90010

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม