สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,160 - $2,056 $65,792
12 weeks $4,320 - $2,808 $89,856
24 weeks $7,920 - $5,000 $160,000
36 weeks $11,880 - $7,740 $247,680
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่น Enrollment free waive ฟรีค่าตำราเรียน และค่าส่งเอกสารด่วน หมดเขต 31 มกราคม 2018

ILSC, New York

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม