สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 weeks $3,160 - $2,160 75,600
12 weeks $4,320 - $2,976 104,160
24 weeks $8,640 - $5,544 194,040
36 weeks $11,880 - $8,316 291,060
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 35 บาท โปรโมชั่น ฟรีค่าใบสมัคร ฟรีMaterial fee และฟรีค่าส่งเอกสารด่วน

ILSC, San Francisco

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

One Embarcadero Center, Lobby 1, San Francisco, CA 94111 United States

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม